Boekings- en leveringsvoorwaarden

 

Raadpleeg onze boekings- en reserveringsvoorwaarden. Zowel u als wij vinden hierin rechten en plichten. Middels een boeking bij ons bevestigt u met deze voorwaarden akkoord te gaan.

 

 

1. Reservering

 

Reservering kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijk aanmelding is bindend door toezending van een ondertekend boekingsformulier.

Telefonisch gedane boeking is een bindende boeking. De boeker geeft naast boekingsperiode eveneens naam, adres, woonplaats en geboortedatum door.

Na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur in tweevoud door de klant, dient de kopie ervan per kerende post ingevuld en voor akkoord ondertekend teruggestuurd te worden.

 

2. Betalingsprocedure

 

A.1) Binnen 10 dagen na terugzending van de boekingsbevestiging/factuur dient een aanbetaling van 30% van de huursom + € 15,00 reserveringskosten overgemaakt te worden.

A.2) Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de huuraanvangsdatum te zijn bijgeschreven op dezelfde bankrekening.

B) Bij reservering binnen 6 weken voor de huuraanvangsdatum dient de gehele huursom + € 15.00 reserveringskosten binnen 5 dagen te worden voldaan, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten.

 

Zowel de aanbetaling als het restantbedrag of het gehele bedrag ineens (bij reservering binnen 6 weken voor de huuraanvangsdatum), dient volledig door de hoofdboeker te worden betaald.

 

Op het moment dat u tot 6 weken voor huuraanvangsdatum schriftelijk of mondeling reserveert en u annuleert binnen 8 dagen, bent u € 15,00 reserveringskosten verschuldigd. Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht. In geval van annulering van een boeking met vertrek binnen 6 weken zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

Bij niet-tijdige betaling, zowel van de aanbetaling als van het restant van het huurbedrag, of van de gehele huursom, zijn wij gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. Eventueel al betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

 

Niet-tijdige betaling bij betaling A.1): De 30% van de huursom + € 15,00 reserveringskosten zullen in rekening worden gebracht.

Niet-tijdige betaling bij betaling A.2): Het resterende bedrag van de huursom zal in rekening worden gebracht.

Niet-tijdige betaling bij betaling B): De gehele huursom + € 15,00 reserveringskosten + € 10,00 administratiekosten zullen in rekening worden gebracht.

 

Betalingen geschieden uitsluitend per bank. Betalingsgegevens staan vermeld op de boekingsbevestiging/factuur.

 

Na volledige betaling ontvangt de huurder de definitieve bevestiging, welke bij aankomst getoond dient te worden aan onze vertegenwoordiger ter plaatse.

 

 

3. Annulering door huurder

 

Bij ons kunt u geen annulerings- en/of reisverzekering afsluiten. Indien u deze wenst dient u deze verzekeringen elders af te sluiten. Dit geldt voor elke persoon, die gebruik maakt van de woning.

 

Annuleringen dienen telefonisch aan ons doorgegeven te worden en direct daarna per aangetekend schrijven te worden bevestigd onder bijvoeging van uw boekingsbevestiging/factuur. Direct na ontvangst van uw schriftelijke annulering zenden wij u een annuleringsbevestiging/factuur.

 

Bij annulering door de huurder zijn naast de reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

-          bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30 % van de huursom.

-          bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60 % van de huursom.

-          bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van de aankomst: 90 % van de huursom.

-          Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

 

 

4. Annulering door ons

 

Indien een uitzonderlijke omstandigheid ons noopt tot annulering van de al gehuurde woning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Wij dienen in de gelegenheid te worden gesteld een alternatief aan te dragen. Bij het niet kunnen aanbieden van een gelijkwaardig alternatief zullen wij onmiddellijk het al door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. 

 

 

5. Aansprakelijkheid van de huurder

 

Gedurende uw verblijf in de woning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde huis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade, veroorzaakt door uw toedoen, dienen direct geheel door u vergoed te worden aan onze vertegenwoordiger te Polevsko. Ook voor eventuele bijkomende kosten zoals b.v. elektra, bent u aansprakelijk. Wij zijn gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet naar behoren is verrekend of voldaan. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de hoofdhuurder. Bij ernstige misdragingen kunnen wij genoodzaakt zijn passende maatregelingen te treffen. Voor deze maatregelingen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

 

 

6.Aansprakelijkheid van verhuurder

 

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor situaties waar overmacht een rol speelt zoals b.v.: oorlogsomstandigheden, extreem slechte weersomstandigheden, bouwactiviteiten, natuurrampen en opgelegde verboden door overheid.

Voor schade, verliezen en ongelukken tijdens de vakantie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de huurder. Als wij tegenover de huurder aansprakelijk zijn voor verlies van vakantiegenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de huursom.

Indien door (weers)omstandigheden het zwembad niet benut kan worden kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Aan kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door ons aangeboden woning binden wij ons niet.
 

 

7. Aankomst en vertrek

 

De woning wordt minimaal per 7 nachten of een veelvoud daarvan verhuurd. In het hoogseizoen altijd van zaterdag tot zaterdag.

De aankomsttijd bij de woning ligt tussen 15.00 en 18.00 uur. Men dient de woning te verlaten voor 10.00 uur ‘s ochtends.

Mocht het niet mogelijk zijn om binnen bovengenoemde tijden te arriveren dan dient u ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Het telefoonnummer staat vermeld in uw boekingsbevestiging/factuur. U ontvangt van onze vertegenwoordiger ter plaatse de sleutels.

Indien u van de aankomstdag en -tijden op eigen initiatief afwijkt zonder ons hierover te informeren dan kunnen hiervoor kosten doorberekend worden. De overdracht van de sleutels kunnen dan immers niet plaatsvinden.

In het buitenseizoen is het eveneens bij ons mogelijk van de zaterdag af te wijken door b.v. 10 dagen te boeken. Informeer naar de mogelijkheden.

 

 

8. Verblijfsvoorwaarden

 

Bewoning van de accommodatie met meer dan het toegestane aantal personen is ten strengste verboden.

 

 

9 Waarborgsom

 

Wij attenderen de huurders erop dat een waarborgsom van Kč 5000 (of € 200,00) aan onze vertegenwoordiger ter plaatse dient te worden betaald. De waarborgsom kan betaald worden in euro’s.

Indien de huurder hier niet toe in staat is dan kan de accommodatie geweigerd worden. Cheques of betaalkaarten worden niet geaccepteerd. Bij constatering van schade heeft de vertegenwoordiger ter plaatse het recht dit schadebedrag te verrekenen. Indien de huurder zonder kennisgeving de woning verlaat dan wordt de borg niet terugbetaald. Het is niet toegestaan de accommodatie niet afgesloten achter te laten. Bij het verlaten van de woning wordt de waarborgsom, minus eventuele schade, aan de huurder terugbetaald. 

 

 

10. Verbruik water en elektriciteit

 

a) Het verbruik van water is niet in de huurprijs inbegrepen. De prijs van water bedraagt Kč 100 (of € 4,00) per m³.

b) Het verbruik van elektriciteit is wel in de maanden april t/m september bij de huurprijs inbegrepen.

c) Het verbruik van elektriciteit is niet in de maanden oktober t/m maart in de huurprijs inbegrepen. De prijs voor elektriciteit bedraagt Kč 6 (of € 0,24) per kWh.

d) In het bijzijn van de huurder worden de begin- en eindstanden genoteerd. Het verbruik dient ter plaatse contant in Tsjechische kronen afgerekend te worden bij inlevering van de sleutels.

 

 

11. Eindschoonmaak

 

De woning dient door de huurder in goede staat te worden gehouden.

De eindschoonmaak zal door ons verzorgd worden tegen een bedrag van € 40,00 (Kč 1000).

 

 

12. Huren Linnengoed (bed)

 

Om uw vakantie goed te laten verlopen moeten wij bepaalde zaken vooraf regelen. Daarom vragen wij u bij uw reservering op te geven of u gebruik wenst te maken voor een linnenpakket (ad € 7,50 per slaapplaats of kinderledikant). Dekbedden en kussens zijn aanwezig.

Wij bieden 3 soorten linnenpakketten aan:

Pakket 1, bestaat uit: hoeslaken, dekbedovertrek met sloop

Pakket 2 is voor het kinderledikant en bestaat uit:

a)      hoeslaken, dekbed met overtrek en sloop of

b)      hoeslaken, laken en 2 dekens

 

Wenst u gebruik te maken van een linnenpakket voor het kinderledikant dan dient u vooraf aan te geven of u gebruik wenst te maken van de beide dekens of het dekbed.

 

Besluit u in een later stadium gebruik te maken van deze service, dan berekenen wij € 10,00 wijzigingskosten. Wijzigingen in de overeenkomst met vertrek binnen 1 week worden door ons niet gerealiseerd.

 

Hand-  en keukenlinnen dient u zelf mee te nemen.

 

 

13. Huisdieren

 

Huisdieren worden niet toegelaten.

 

 

14. Reisbescheiden

 

Gedurende de reis moet de reiziger in het bezit zijn van de benodigde geldige reisdocumenten, zoals paspoort of identiteitsbewijs, rijbewijs en groene kaart enz.  Zo heeft u in Tsjechië een geldig “tol”-vignet nodig als u gebruik maakt van de autosnelwegen maar ook van 4-baans wegen. U kunt een vignet kopen bij de grens, bij postkantoren en bij veel tankstations. U kunt o.a. vignetten kopen voor 10 dagen, een maand of voor een jaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van het ontbreken van (geldige) documenten.

 

In Tsjechie

Mocht u tijdens de reis moeite hebben met het vinden van uw vakantieadres, neemt u dan contact op met ons.

 

 

15. Toeristenbelasting

 

In Tsjechië is toeristenbelasting ingevoerd. Deze toeristenbelasting wordt door ons nog niet geheven.

Voor de toekomst dient u hiermee wel rekening te houden. Deze belasting dient u dan ter plaatse te betalen en bedraagt nooit meer dan € 1,00 per persoon per dag. Mocht dit van toepassing worden dan wordt u hierover voor het aangaan van de huurovereenkomst geïnformeerd.

 

 

16. Interieur woning

 

Over de woning Perla Bohemia spreekt men van een luxe (top) bestemming. Het huis is volledig naar westerse maatstaven ingericht en van alle gemakken voorzien. Het huis is aangesloten op de gemeentelijke voorzieningen. De aanwezige houtkachel is aangesloten op de verwarming. De lichte open keuken is voorzien van de volgende apparatuur: keramische kookplaat, oven/magnetron, koelkast, vriezer, vaatwasser, koffiezetapparaat enz. Twee badkamers zijn volledig ingericht. In de badkamer beneden treft u naast het toilet, de douche en een wastafel aan. In de badkamer boven bevinden zich het massage- en bubbelbad, een dubbel - en een enkele wastafel en het tweede toilet. Ook is een TV met satelliet-ontvangst aanwezig zodat u Nederlandstalige programma’s kunt bekijken. In de bijkeuken treft u een wasmachine en een condensdroger aan. In de winterperiode is hier voldoende ruimte voor uw skiuitrusting.

 

 

17. Tuin

 

In de nieuw aangelegde beschutte tuin van woning Perla Bohemia bevindt zich een vrij gelegen ovaal zwembad, voorzien van verlichting. Bij het zwembad hebben wij een mooi houten terras aan laten leggen. Tuinmeubilair is voldoende aanwezig.

 

 

18. Watervoorziening

 

Het water wordt verkregen door middel van gemeentelijke voorzieningen.

 

 

19. Kindvriendelijk

 

Wij hebben met onze woning rekening gehouden met de kindvriendelijkheid van de bestemming. Uiteraard blijft u uiteindelijk verantwoordelijk voor uw (kleine) kinderen. Denkt u hieraan daar Perla Bohemia een huis met zwembad betreft.

 

 

20. Kinderbedje/kinderstoel

 

In de woning is zowel een kinderstoel als een kinderbedje aanwezig. Ook bedlinnen voor het kinderbedje is te huur. Zowel een dekbedje als twee dekentjes. Bedlinnen is te huur zoals hierboven in de overeenkomst is vermeld.

 

 

21. Brandveiligheid

 

In de woning bevinden zich twee brandblussers (1 op de overloop boven en 1 in de bijkeuken beneden). In de keuken is tevens een branddeken aanwezig.

Eveneens zijn in de woning twee rookmelders aanwezig. Eén in de hal beneden en één op de overloop boven.

 

 

22. W.A. Verzekering

 

Wij adviseren de huurder een W.A. verzekering af te sluiten.

 

 

23. Routebeschrijving

Routebeschrijving vanaf de plaats Novy Bor naar de woning “Perla Bohemia” wordt aan de huurder toegezonden na ontvangst van de laatste betaling.

 

 

24) Extra informatie:

            - De stekkerdozen zijn niet conform ons systeem. Aanrader: Neem een passend verlengstekkertje mee.

            - Pinnen van geld is in Novy Bor bij diverse banken mogelijk. Dit gaat gemakkelijk. Zogezegd een fluitje van een cent.

              Ook is pinnen mogelijk bij de grote supermarkt Interspar naast OBI in Ceska Lipa. (Buiten – links naast de draaideur)

            - Bij OBI in Ceska Lipa kunt geperste blokken kopen voor de houtkachel – prijs Kč 49 (ca. € 1,80). Ongeveer 10 minuten rijden met de auto.

              Dit is alleen mogelijk in de periode: herst-winter-voorjaar

 

 

Ondanks de grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze pagina op onze website kunnen er fouten in voorkomen. Wij stellen ons hiervoor niet aansprakelijk.